Onehunga High School logo

School Song

Ko te kura tuarua o Onehunga waiata
Onehunga High School Song
Written by Annie Te Moana (Y13 Student 2004)
Music by Larry Nimalota (Y13 Student 2003)

Ko te kura tuarua o Onehunga
He mihi kau atu ki a koutou e
Ko matou nga uri whakaeke o ma-a–tou tipuna
E tu pakari ana hei rangatira
Mo apopo, mo apopo

Ko Te Haerenga, te marae kura
Tu tonu, tu tonu
He whare wananga mo ma-a-tou ko Manukau te moana
E teretere ana ko Mangere
Maunga kiekie, nga maunga e

Ko te kura tuarua o Onehunga
Onehunga High School
He mihi kau atu ki a koutou e
We greet all of you present
Ko matou nga uri whakaeke o ma-a–tou tipuna
We remember and acknowledge our ancestors
E tu pakari ana hei rangatira
And the leaders standing before us
Mo apopo, mo apopo
For the future, for the future

Ko Te Haerenga, te marae kura
Te Haerenga our marae
Tu tonu, tu tonu
Stand tall, stand tall
He whare wananga mo ma-a-tou ko Manukau te moana
This place of education and learning with the Manukau sea as our guide
E teretere ana ko Mangere
Our community of Mangere
Maunga kiekie, nga maunga e
And Maungkiekie as our mountain

Website by 72DPI