";
Onehunga High School logo

School Song / School Haka

Ko te kura tuarua o Onehunga waiata
Onehunga High School Song
Written by Annie Te Moana (Y13 Student 2004)
Music by Larry Nimalota (Y13 Student 2003)

Ko te kura tuarua o Onehunga
He mihi kau atu ki a koutou e
Ko matou nga uri whakaeke o ma-a–tou tipuna
E tu pakari ana hei rangatira
Mo apopo, mo apopo

Ko Te Haerenga, te marae kura
Tu tonu, tu tonu
He whare wananga mo ma-a-tou ko Manukau te moana
E teretere ana ko Mangere
Maunga kiekie, nga maunga e

Ko te kura tuarua o Onehunga
Onehunga High School
He mihi kau atu ki a koutou e
We greet all of you present
Ko matou nga uri whakaeke o ma-a–tou tipuna
We remember and acknowledge our ancestors
E tu pakari ana hei rangatira
And the leaders standing before us
Mo apopo, mo apopo
For the future, for the future

Ko Te Haerenga, te marae kura
Te Haerenga our marae
Tu tonu, tu tonu
Stand tall, stand tall
He whare wananga mo ma-a-tou ko Manukau te moana
This place of education and learning with the Manukau sea as our guide
E teretere ana ko Mangere
Our community of Mangere
Maunga kiekie, nga maunga e
And Maungkiekie as our mountain

Onehunga High School Haka
Written and Choregraphed by:
 
Kaea:      Taringa whakarongo
E ngā mātāwaka o te kura nei,
Kia kotahi rā!
Katoa:     Ā hī aue, hī!
Kaea:       Ā, ko wai rā, e tūturi nei?
Katoa:     Ko Ngāi Pīkoko o te whare tapu o Te Haerenga e tūturi nei!
 I a ha ha!
 
E tū pakari ana hei rangatira
Ko te hiahia, ko te whainga ko te maramatanga e
Amohia te mana te wehi o Tūkanguha
Ko te tautoko ko te kaha o Hineahuone
 
Ahakoa nō te tī nō te tā
He waka eke noa, he waka eke noa,
Kia piripono Kia mātātoa e! I a ha ha!
Rere ana te ihiihi, rere ana te wehiwehi
Ki runga i te rangi e tū nei
Ko Onehunga e ngunguru nei!
Au! Au! Aue ha - hi!
 
 
Kaea:      Taringa whakarongo
Listen
E ngā mātāwaka o te kura nei,
All the various waka, tribes, ethnicities, people of this school
Kia kotahi rā!
Be united as one!
Katoa:     Ā hī aue, hī!
Kaea:       Ā, ko wai rā, e tūturi nei?
Who is this kneeling here?
Katoa:     Ko Ngāi Pīkoko o te whare tapu o Te Haerenga e tūturi nei!
The tribe who hungers for learning from the sacred house of Te Haerenga is kneeling here!
I a ha ha!
 
E tū pakari ana hei rangatira
Stand strong, future leaders
Ko te hiahia, ko te whainga ko te maramatanga e
The desire, the pursuit is enlightenment
Amohia te mana te wehi o Tūkanguha
Carry on your shoulders the prestige and power of Tū the fearless one!
Ko te tautoko ko te kaha o Hineahuone
The support and inner strength of Hineahuone.
 
Ahakoa nō te tī nō te tā
Regardless of where you come from
He waka eke noa, he waka eke noa,
We are all on this journey together.
Kia piripono Kia mātātoa e! I a ha ha!
Be Loyal! Be courageous!
Rere ana te ihiihi, rere ana te wehiwehi
Let the passion and awesomeness flow
Ki runga i te rangi e tū nei
Up high above.
Ko Onehunga e ngunguru nei!
It is Onehunga rumbling here!
Au! Au! Aue ha - hi!

Website by 72DPI